Dne 15. 6. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili pietní vzpomínky k 77. výročí vyhlazení obce Lidice v Památníku Lidice. Po příjezdu jsme si prohlídli část areálu Památníku, včetně růžového sadu a pomníku dětských obětí. Poté, za účasti předních českých politiků, zástupců mezinárodních i českých organizací a světových církví, proběhlo pokládání věnců na společný hrob. Za naši školu položili věnec ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA a paní učitelka Hana Sušická. Po státní hymně a projevech přeživších a předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka jsme dokončili prohlídku areálu,  zašli k pozůstatkům původního kostela a vyrazili zpět k domovu. Tato akce nám opět připomenula jednu z tragických událostí našich dějin.