Žáci třídy GD1. Daniela Ludvarová a Adam Král obdrželi čestná uznání za úspěšné výtvarné práce vytvořené pro 47. Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu LIDICE 2019. Oceněným gratulujeme.