Vyslechli jsme příběh pražské židovské pamětnice Lísy Míkové. Výňatky z této knihy v němčině četl německý historik žijící v Praze Werner Imhof,  který je autorem této knihy. Byl zajištěn překlad do češtiny.
Akce se konala v kinosále Muzea ghetta v Terezíně.
Této akce se zúčastnili žáci z různých škol ústeckého kraje a pracovníci Památníku Terezín.