Žáci naší školy se dne 29. 03. 2022 zúčastnili besedy se slovenským politikem, sociologem, prognostikem Fedorem Gálem v Muzeu ghetta Památníku Terezín. Shlédli dva firmy související s problematikou slovenského holocaustu. První film byl o osudu jedné židovské dívky, který byl sestaven z kreseb dětí.  Pro žáky grafického designu bylo zajímavé i zfilmování kreseb. Obsahem druhého filmu byl osud židovské rodiny Fedora Gály, narození Fedora Gály v terezínském ghettu a popis jeho cesty za poznáním pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Schwerinu, který absolvoval jeho otec a který zde zahynul. V závěru se uskutečnila beseda, kdy Fedor Gál hovořil o otázkách lidského soužití včetně otázek současného dění v Evropě.