25. 6. 2024
Návštěva kulturních památek Teplic
V úterý 25. června jsme se žáky třídy Š2. navštívili zajímavé kulturní památky Teplic:
muzeum, zámeckou zahradu, Benešovo náměstí, kostel sv. Bartoloměje.

25. 6. 2024
Dopolední piknik v zámeckém parku v Teplicích s prohlídkou fontán
Dne 25. 6. se žáci 1. ročníku oboru grafický design rozloučili se školním rokem příjemnou procházkou v parku zakončenou hraním deskových her a výkladem karet.

25.6.2024
Návštěva Zooparku Chomutov – hra „Kolik zvířat napočítáš?“
Žáci třetího ročníku oboru kosmetické služby a obchodník se zúčastnili v úterý 25.6.2024 VVA – výletu do Zooparku Chomutov.
Část žáků se sešla již na nádraží v Teplicích, s ostatními jsme se potkali až u vstupní brány do Zooparku.
U vstupu se žáci rozdělili do dvojic. Každá dvojice dostala za úkol cestou parkem počítat zvířata, zapisovat si je a následně je zařadit mezi obratlovce či bezobratlé. V půlce prohlídky jsme se občerstvili u jednoho z místních stánků a ochladili v potůčku, který protéká parkem. U východu jsme společně vyhodnotili nejúspěšnější hledače.
Výchovně vzdělávací akce trvala čtyři hodiny a zúčastnilo se jí 6 žáků.

26.6.2024
Po stopách setkání dvou světoznámých umělců s císařskou rodinou – tzv. teplický incident
Žáci třetího ročníku oboru kosmetické služby a obchodník se zúčastnili ve středu 26.6.2024 VVA – výletu po Teplicích.
Akce se nesla v duchu setkání dvou světoznámých umělců s císařskou rodinou – tzv. teplický incident. Mezi významné osobnosti, které se do města pravidelně přijížděly léčit a odpočinout si, patřili i Johan Wolfgang Goethe a Ludwig van Beethoven. Setkali se právě až zde v Teplicích roku 1812. Jejich přátelství ale nemělo dlouhé trvání pro incident, který popsala jejich společná známá, spisovatelka Bettina von Arnim. Básník a skladatel byli zrovna na společné procházce v zámecké zahradě. Z dálky k nim přicházela císařská rodina s doprovodem. Zatímco Goethe ustoupil stranou, sejmul klobouk a hluboce se uklonil, Beethoven se založenýma rukama hrdě prošel středem průvodu. Tím donutil arcivévodu Rudolfa sejmout klobouk a císařovnu, aby jej pozdravila první. Beethoven následně Goethemu vyčinil za přílišnou servilnost s tím, že oni dva jsou významnější než nějaká císařovna.
Žáci se sešli v Teplicích na Benešově náměstí a prošli přes Lázeňskou uličku, kolem výklenku s keramickým reliéfem prasečí hlavy, prasátka, z nějž vyvěrá nejstarší pramen Teplic až do zámeckého parku. Výchovně vzdělávací akce trvala tři hodiny a zúčastnilo se jí 8 žáků.

26. 6. 2024
Návštěva Zooparku Chomutov
Žáci 1. ročníku oboru grafický design se na závěr školního roku, dne 26. 6., jeli podívat do Zooparku Chomutov. V novém medúzáriu načerpali inspiraci pro svou tvorbu.

26. 6. 2024
Návštěva Okresního soudu v Ústí nad Labem
Ve středu 26. června jsme se žáky tříd Š2., K2.B, K2.A navštívili jednání u Okresního soudu v Ústí nad Labem.
Žáci měli možnost zhlédnout eskortu vězně k soudnímu přelíčení, viděli jednání a práci státních zástupců, obhájců, soudce i zapisovatelky.
Soudce Mgr. Pavel Kuděla ochotně zodpovídal dotazy před jednáním soudu i po něm.
Žáci se tak dozvěděli zajímavé informace z oblasti práva.