Ve středu 22. května žáci třídy GD2. navštívili britskou knihovnu v Ústí nad Labem. Měli možnost se zapsat do knihovny a vybrat si libovolné knihy, časopisy či testovací sešity. 60 minut pak aktivně konverzovali s rodilou mluvčí na téma ukázky z knih W. Shakespeara, o jehož životě a díle se dozvídali zajímavé informace. Na exkurzi navážeme v příštích hodinách anglického jazyka a věřím, že získané znalosti i procvičení mluvy žáci zúročí nejen při maturitní zkoušce, ale i v praktickém životě.

Ve středu 22. května žáci třídy GD2. navštívili britskou knihovnu v Ústí nad Labem. Měli možnost se zapsat do knihovny a vybrat si libovolné knihy, časopisy či testovací sešity. 60 minut pak aktivně konverzovali s rodilou mluvčí na téma ukázky z knih W. Shakespeara, o jehož životě a díle se dozvídali zajímavé informace. Na exkurzi navážeme v příštích hodinách anglického jazyka a věřím, že získané znalosti i procvičení mluvy žáci zúročí nejen při maturitní zkoušce, ale i v praktickém životě.