Exkurze do prostor mezinárodní společnosti Deloitte v Praze proběhla za krásného počasí, v předvánočně vyzdobených prostorách jedné ze čtyř největších poradenských firem. Celé dopoledne žáci strávili s lidmi z různých oddělení. V krátkých přednáškách s prezentací jsme se seznámili se způsobem návrhu fungování celého dodavatelského řetězce pro velkou společnost, zajímavý vhled do práce lidí, kteří připravují širokou škálu zajímavých a často nestandardních eventů pro své klienty i potencionální klienty a povídali jsme si s nimi i o měření dopadů takových aktivit na zisky společnosti. Velmi nás zaujalo téma náborů, náborových kampaní a přijímací proces tak jak je připravovaný a marketingově zpracovaný z druhé strany, z pohledu firmy. Velmi zábavný a přínosný byl pak vstup našeho hostitele s jeho case study knížky, pro nás přínosné jako úspěšný koncept přemýšlení, organizování  a realizace podnikatelského záměru.

Děkujeme!

Exkurze do prostor mezinárodní společnosti Deloitte v Praze
Exkurze do prostor mezinárodní společnosti Deloitte v Praze
Exkurze do prostor mezinárodní společnosti Deloitte v Praze