I v tomto školním roce probíhá zvyšování právního vědomí našich studentů. V pátek 3. 11. 2023 se uskutečnila beseda s metodikem prevence Policie ČR.
Žáci prvních ročníků se seznámili s různými druhy protiprávního jednání a s postihy, které jsou v důsledku nevhodného chování uplatňovány. Tento projekt má u studentů pozitivní ohlas.

Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR
Beseda s metodikem prevence Policie ČR