Ve dnech 21. 2. – 1. 3. 2023 se uskutečnil projekt Finanční gramotnost, kterého se účastnili všichni žáci druhých ročníků. Cílem projektu bylo seznámit žáky se základy finanční gramotnosti a pomoci jim s orientací v dané problematice. Žáci řešili rozpočet domácnosti, bankovní služby. Dále se seznámili s problematikou úvěrů a nebankovních půjček. Součástí výuky byla diskuse s odborníkem z praxe. Během výuky si žáci sestavili vlastní měsíční rozpočet, počítali výhodnost jednotlivých typů úvěrů.