Žáci třídy GD4 během února řešili, jak zacházet s vysloužilými, ale i stále funkčními elektrospotřebiči. Proběhla diskuze s žáky o jejich návycích. Také jsme pracovali s hracími kartami „Kam patří vysloužilé elektrospotřebiče“. Součástí byly obrázky míst, kam je možné odevzdat použité elektro. Žáci své znalosti dále rozvinuli prostřednictvím myšlenkové mapy. Následně zjišťovali, kolik mají doma elektrospotřebičů a kolik z nich je nefunkčních. Společně byl pak zvolen jako nejstarší nalezený elektrospotřebič starý gramofon. Na závěr žáci vyplnili online dotazník projektu. Splnění úkolu bylo předáno do programu Recyklohraní, kde za něj škola získala do svého bodového konta 250 bodů.

https://www.recyklohrani.cz/cs/tasks/archive-view/92