Fiktivní firma Dresscompany s.r.o., s předmětem podnikání – prodej společenských oděvů se sídlem na adrese naší školy, se zúčastnila veletrhu fiktivních firem v Žatci. Této akce se zúčastnilo celkem 17 FF ze středních škol z Písku, Plzně, Žatce, Mostu, Ústí nad Labem, včetně zástupců Metropolitní univerzity z Prahy. Žáci naší školy si v prodeji zásob zboží vedli velice dobře, neboť během 4 hodin obchodování uskutečnili prodej – obrat za 2 700 000 Kč. Tohoto prodejního úspěchu dosáhli během prodejní doby, ve které prokázali schopnost nejen své zboží nabízet, ale také ho prodat.