Dne 20. 1. 2023 proběhl pro žáky 3. ročníku oboru Grafický design projektový den s názvem Interaktivní design. Odborník z praxe, Jakub Urban, žákům představil nejnovější digitální technologie pro tvorbu interaktivního designu. Dále byli seznámeni se základy tvorby 3D modelů a jejich následnou animací, s trikovou tvorbou 3D a vizuálními efekty. Součástí byly ukázky současné tvorby. V praktické části byl žákům uložen komplexní úkol – tvorba 3D modelu v programu Blender a jeho jednoduchá animace. Výstupem projektu byl samostatný projekt žáka v grafickém programu Blender.