Se studenty ze tříd GD2.A, GD2.B a KO2. jsme dne 8. 12. 2022 uskutečnili exkurzi po Teplicích, při níž měli studenti možnost obdivovat skvosty teplické architektury. V průběhu cesty jsme se zastavili u farního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a kostela sv. Alžběty, kde si studenti na vlastní oči prohlédli prvky novogotické architektury. V průběhu cesty jsme však pozorovali umělecké prvky také na obytných domech a poznávali jejich charakteristiky. Dále jsme pokračovali přes Šanovský park směrem k Památníku bývalé synagogy, od kterého se cesta ubírala k Zámeckému náměstí. Zde byl představen sloup Nejsvětější trojice od významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, kostel Povýšení sv. Kříže a v neposlední řadě teplický zámek a klášter, který jsme se studenty osobně navštívili. Akce se velmi vydařila a věříme, že si studenti odnesli bohaté znalosti a příjemné zážitky.

 

Odkazy: https://zamek-teplice.cz/cz