V minulém týdnu proběhlo školní kolo Soutěže v cizích jazycích. Škola organizovala soutěž v anglickém a německém jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci 1.-3. ročníků. Soutěž se skládala z písemné a ústní části. Dva žáci z každé kategorie a s celkovým nejlepším výsledkem postoupili do okresního kola.

Soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 14 žáků. Do okresního kola postoupili:

  1. místo – Matěj Kratochvíl GD1., 2. místo – Daniel Vašíček KO3.

Soutěže v německém jazyce se zúčastnilo 8 žáků. Do okresního kola postoupili:

  1. místo – Anna Pičkárová GD1., 2. místo – Veronika Maksimová GD3.

 

Dosažené výsledky v Soutěži cizích jazyků vypovídají o kvalitní přípravě žáků na tuto akci.

Všem zúčastněným žákům děkujeme a postupujícím žákům do okresního kola přejeme mnoho dalších úspěchů.