Dne 25. 10. 2022 se uskutečnila akce v Přírodovědném centru Žatec, kde se žáci seznámili, za pomoci světelné vizualizace se Sluneční soustavou. V planetáriu pak zhlédli připravený pořad o zatmění Slunce. Žáci se aktivně zapojovali do průběhu prezentace a kladli různé doplňující otázky. V druhé části akce proběhlo pozorování částečného zatmění Slunce pomocí dalekohledů a ochranných sklíček.

Akce se žákům líbila a byla hodnocena kladně.