V pátek 20. 5. 2022 se uskutečnilo v Zámecké zahradě projektové vyučování pro žáky 2. ročníku oboru kadeřník a prodavač. Vyučování bylo zaměřeno na upevnění znalostí z hodin matematiky na téma pravidelné mnohoúhelníky, kdy žáci a žákyně měli za úkol pomocí provázku a křídy co nejpřesněji narýsovat na zem rovnostranný trojúhelník, pravidelný čtyřúhelník, šestiúhelní a osmiúhelník. Další aktivizující činností bylo odhadování vzdáleností a odhadování trvání časového úseku.

Cílem akce bylo poutavou formou žákům předat a upevnit znalosti o pravidelných mnohoúhelnících a  jejich konstrukci.

Žáci pracovali ve skupinách. Největší problém bylo zpočátku narýsovat kružnici. Tento problém byl s pomocí pedagoga vyřešen a následně již pracovali žáci samostatně. Při plnění úkolů týkajícího se odhadování časového úseku a vzdálenosti žáci sami poznali, že 5 minut se zdá být nekonečných a že není lehké odhadnout vzdálenost dvou míst. Sami žáci ale přišli na způsob, jak tyto úkoly splnit s co největší přesností. Dokázali mezi sebou komunikovat a obhájit si vlastní názor.

Práci zvládli všichni žáci a cíl se podařilo naplnit.