Naše škola měla tu čest účastnit se setkání k 75. výročí vzniku památníku Terezín.  Spolu s ředitelem památníku Terezín promluvil i ředitel školy Zdeněk Pešek, který prezentoval projekt školy Humanita, jenž umožňuje žákům seznámit se s tragickými dějinami naší vlasti v letech 1939 až 1945. Projekt již trvá více než 10 let a prezentace sklidila příznivou odezvu. Za učitelský sbor se účastnila paní Hana Sušická.