Dne 3. 5. 2022 se 30 žáků naší školy pod vedením dvou pedagogů zúčastnilo exkurze do Technického klubu a přírodovědného centra v Žatci. V rámci programu žáci tříd KO1. a KO3. absolvovali dva programy – Věda na kouli a Digitárium.

V programu Věda na kouli žáci měli možnost shlédnout projekci planet sluneční soustavy, kde bylo možné pozorovat nejen povrch planet, ale také děje, které se odehrávají na planetě i pod jejím povrchem. V Digitáriu žáci mohli sledovat nejprve film, který ukázal vznik a vývoj vesmíru a jeho pozorování lidmi, poté sledovali souhvězdí a planety na simulované noční obloze.

Akce vhodným způsobem doplnila výuku přírodních věd, kterou žáci absolvovali nebo ještě absolvují v rámci ŠVP pro obor vzdělání Obchodník a Kosmetické služby, konkrétně předmět fyziku. Exkurze doplnila témata „Slunce, planety a jejich pohyb, komety“ a „Hvězdy a galaxie“. Exkurze rovněž žákům umožnila trochu jiný pohled na využití moderních technologií při získávání informací o světě kolem nás.