V úterý 16. 3. 2021 se žáci 1. a 2. ročníku studijního oboru Grafický design zúčastnili odborné přednášky Leona Sverdlina – Proces tvorby televizní reklamy, Propojení grafického designu v soutěžích v oboru reklama.

Po úvodním představení tvorby a oblasti působení Leona Sverdlina následovaly dvě části prezentace.

V první části přednášky Leon Sverdlin provedl žáky v jednotlivých krocích procesem tvorby televizní reklamy od zadání až po konečnou realizaci televizního spotu. Žáci se tak mohli seznámit s novými pojmy (např. produkce, postprodukce, shooting board, casting, 3D test apod.). Vzhledem k zaměření přednášky na obor grafický design byla věnována větší pozornost tvorbě storyboardu, doplněné odkazy na agenturu pro ilustrátory.

V druhé části se Leon Sverdlin zaměřil na propojení Designu a reklamy v historii i současnosti. Na příkladech vysvětlil důležitost mezi formou a obsahem reklamního sdělení. Nechyběly ani ukázky současných vítězných projektů (v soutěžích a výběrových řízeních) v kategoriích obalového designu, tvorby firemní identity a tvorby propagačních prostředků.

Po každé části přednášky studenti dostali prostor k otázkám. V rámci živé komunikace s přednášejícím se dozvěděli něco víc také o odlišnostech fungování reklamy v různých částech světa. Nejvíce se žáci zajímali o to, jak se uplatnit ve svém oboru, kam se nasměrovat.

Hlavním cílem akce bylo přiblížit reálný svět reklamy a ukázat možnosti a požadavky pro pozdější uplatnění absolventů oboru grafický design.