CHODÍME

PROJEKT – POHYB V PŘÍRODĚ, BĚH, CHŮZE, JÍZDA NA KOLE

Od 6. 4.  do 15. 6. 2021  bude probíhat projekt „CHODÍME“   zaměřený na zlepšení  fyzické a duševní zdatnosti žáků. Žák se může zapojit kdykoliv v průběhu tohoto projektu, veškeré informace podají učitelé tělesné výchovy.

Cílem projektu:

  • nesedíme jen u počítače, ale děláme něco pro své  zdraví                                   
  • zapojit co nejvíce žáků do pohybu                          
  • zlepšení své fyzické a psychické zdatnosti
  • snaha zlepšovat svůj výkon

 

HLAVNÍ VÝHRA = CHYTRÉ HODINKY