Dne 3. 6. 2021 se žáci GD2. vypravili v rámci projektu Humanita na prohlídku Památníku Terezín.

Malá pevnost fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše. Nejdříve všichni jako pietní akt položili květinu na Národním hřbitově. Následně v rámci prohlídky si žáci dříve získané vědomosti o tomto kusu naší historie sami „zažili“ a zároveň pořizovali unikátní fotografie. Nejlepší z těchto fotografií budou vystaveny v Terezíně.

Nakonec někteří zúčastnění zhlédli v kině krátký propagandistický film, který byl natočen v Terezíně v rámci tzv. „zkrášlovací akce“ před návštěvou mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1944.

Akce se vydařila a domů se všichni vrátili plní dojmů.

Odkazy: https://www.pamatnik-terezin.cz/mala-pevnost