Informace o změnách v testování žáků s účinností od 3. 1. 2022

  1. V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  2. Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí.
  3. Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
  4. Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
  5. V případě, že se žák testu nepodrobí, ani nedoloží některou ze skutečností podle bodu výše, platí stejná režimová pravidla jako doposud tj. nošení ochranného prostředku kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, vždy bez výdechového ventilu, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň
    94 % podle příslušných norem i při výuce apod.