V rámci školního projektu „Humanita“ se dne 24.11.2021 zúčastnilo vedení školy se zástupcem učitelů „POCHODU ŽIVÝCH“ – symbolického pochodu se svíčkami od nádraží v Bohušovicích nad Ohří do Terezína v den 80. výročí příjezdu prvního transportu do židovského ghetta v Terezíně. Účastnili se velvyslanci Německa, Norska a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

U pamětní desky železniční vlečky v Terezíně byly položeny svíčky, které byly symbolem celého pochodu. Vystoupení přímé účastnice prvního pochodu ve věku 86. let zanechalo hluboký dojem na všech zúčastněných. Doprovodný program byl dojemným uctěním této vzpomínky.