V rámci výuky Dějin výtvarné kultury a školního projektu Humanita se žáci čtvrtého ročníku oboru vzdělání grafický design zúčastnili výchovně vzdělávací akce v Praze. Prohlédli si vrcholnou kubistickou stavbu od známého českého architekta J. Gočára, ve které navštívili Výstavu českého kubismu. Zde mohli obdivovat díla českých kubistických malířů a sochařů doplněná o expozici užitého umění.  Další výstava fotografa Pavla Diase – Torzo – vzpomínky na minulost, představila žákům fotografie, na kterých tento autor mapoval třicet let fotografických vzpomínek a návratů na stigmatizovaná místa holokaustu.