Posíláme pozdravy ze Sloupu, kde prožíváme úžasný sportovní kurz a krajiňák.