Učitelé zdraví všechny žáky a přátele školy. Přejí krásné vánoční svátky a mnoho štěstí do roku 2020.