Dne 15. listopadu 2019 se žáci GD4. pod vedením Mgr. Zuzany Šedivé a Mgr. Ivany Hájkové prošli podzimní Prahou. Jejich cílem byly významné architektonické památky Chrám sv. Víta, Kostel sv. Mikuláše a Karlův most, kde vybraní žáci provedli odborný výklad. Nejdelší čas strávili ve Schwarzenberském paláci při prohlížení děl „Starých mistrů“ v zastoupení významných českých a světových umělců z období od 16. do 18. století, vycházející z retrospektivního pohledu na předrenesanční tendence v umění gotiky a antická díla jako inspirační podnět pro renesanční a barokní umění. Získané dojmy a vědomosti žáci uplatní při výuce Dějin výtvarné kultury.