Dne 28. 11. 2019 proběhl kurz prodlužování řas – řasa na řasu. Žákyně oboru kosmetické služby získaly teoretické znalosti o této metodě a následně se naučily prodlužovat řasy i v praxi za pomoci školitele. Děvčata po absolvování kurzu získala certifikát. Kurz se nám velice líbil a školitelé byli vynikající.