Naše škola se jako každý rok ujala pořádáním okresního přeboru v košíkové jak chlapců, tak i dívek. Tentokrát se  sešlo 8  družstev chlapců. Turnaj se odehrál ve 2 skupinách.  Naši chlapci skončili ve skupině na 4. místě a celkově jsme se umístili na 7. místě.  Děkujeme všem  za vzornou reprezentaci školy  a přejeme další sportovní úspěchy. Poděkování patří také D. Šubertovi a F. Řezníčkovi z KO 4. kteří se podíleli na organizaci turnaje.