Tato akce proběhla v rámci motivačního programu v oblasti matematické gramotnosti ke zvýšení oblíbenosti matematiky mezi studenty pomocí praktických ukázek a řízené diskuze. Program zahrnoval obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný důležitosti matematických a přírodovědných experimentů.   Mottem tohoto dne bylo: „Nejsme zde, abychom se naučili matematiku, ale abychom se jí naučili mít rádi“.

  Na začátku proběhla řízená diskuze o tom, co vlastně matematika je (výtvor člověka nebo tu existuje nezávisle na nás?) a o její provázanosti s dalšími předměty, s obory lidské činnosti (umění, stavby, příroda,..) a výskytu i tam, kde by jí nikdo nečekal. Diskuze byla doprovázena názornými obrázky, videi a hádankami.

 V rámci programu byli studenti aktivně zapojeni při hledání funkcí v běžném životě, shlédli pokus s kyvadlem a pískem, zážitkovým pokusem s vnímáním frekvence zjistili, jestli mají uši jako netopýr a v neposlední řadě si v rámci diskuze o zlatém řezu vyzkoušeli měřením, zda mají tělo modelky.

Celý program byl propojen s grafickým zaměřením, probíhal v přátelské atmosféře, byl dán velký prostor i k vyjádření názorů studentů a vzájemné spolupráci. Studenti zažili, že matematika není pouze suchá teorie, sloužící k jejich terorizování, ale je všude kolem nás v přírodě, lidských výtvorech i umění a někdy to může být i zábava.