Naši studenti se zúčastnili divadelního představení One Day in London divadelní skupiny The Easy English Theatre. Představení proběhlo v anglickém jazyce – herci jsou rodilí mluvčí. Představení obsahovalo explicitně edukativní vložky – pauzy, ve kterých byla objasňována použitá slovní zásoba.

Text hry se zaměřoval na hovorovou angličtinu.

Představení mělo u studentů velmi příznivou odezvu, bylo srozumitelné, zábavné a jazykově přínosné.