Dne 7. 11. 2019 jsme se zúčastnili celostátního setkání žáků a zástupců škol s vedením nadnárodní společnosti Albert Česká republika, s.r.o. Akce se konala na centrále firmy v Praze – Nové Butovice. Po oficiálním zahájení, kdy se nám představilo vedení společnosti a jednotliví manažeři následovala prezentace firmy – její cíle a vize do dalšího období. Poté byli žáci rozděleni do skupin, přesunuli se do oddělení, kde podstoupili ochutnávku vzorků, které bodovali. Toto hodnocení použije firma pro oddělení kontroly jakosti. Mezitím co žáci hodnotili vzorky, vedení Albertu představilo zástupcům škol jednotlivé projekty společnosti. Akce se účastnilo celkem 104 žáků ze 17 škol. Cílem a smyslem setkání bylo vzájemně si předat zkušenosti, získat přehled o možnostech u velké nadnárodní společnosti Albert.