Loading...

Dny otevřených dveří se konají ve dnech 23. a 30. 11. 2022 od 9:00 do 17:00 hodin v novém sídle školy Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice.

Výsledky přijímacího řízení 3. kolo

Základní informace

  • Přijímaní cizinců
    Lhůta pro podání žádosti cizincem o přijetí ke střednímu vzdělávání pro 1. kolo do obrů vzdělání s maturitní zkouškou se prodlužuje do 5. dubna 2022 a do ostatních oborů do 8. dubna 2022. Doklad  prokazující předchozí vzdělání či splnění povinné školní docházky lze nahradit čestným prohlášením, pokud doklad nemá.

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2021

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2022

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 5.1.2022 a 6.1.2022

Kritéria přijímacího řízení 3. kolo

Termín podání přihlášek 31. 8. 2022

3. kolo přijímacího řízení 8. 9. 2022

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo

Termín podání přihlášek 19. 5. 2022

2. kolo přijímacího řízení 27. 5. 2022

Kritéria přijímacího řízení