Loading...

 

3. kolo přijímacího řízení – kritéria

Termín podání přihlášek do 23. 8. 2021. Termín konání 3. kola přijímacího řízení je 31. 8. 2021.

 

2. kolo přijímacího řízení – Výsledky

 

2. kolo přijímacího řízení – kritéria

Termín podání přihlášek do 11. 6. 2021. Termín konání 2. kola přijímacího řízení je 18. 6. 2021.

Výsledky přijímacího řízení

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2020

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2021

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 7.1.2021 a 8.1.2021

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022

Kód Název oboru Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník 34
69-41-L/01 Kosmetické služby 20
82-41-M/05 Grafický design 30
64-41-L/51 Podnikání – forma dálková 34
64-41-L/51 Podnikání – forma denní 34
69-51-H/01 Kadeřník 34
66-52-H/01 Aranžér 12
66-51-H/01 Prodavač 60
31-59-E/01 Šití oděvů 24
Celkem   282