Loading...

Výsledky přijímacího řízení

Základní informace

  • Přijímaní cizinců
    Lhůta pro podání žádosti cizincem o přijetí ke střednímu vzdělávání pro 1. kolo do obrů vzdělání s maturitní zkouškou se prodlužuje do 5. dubna 2022 a do ostatních oborů do 8. dubna 2022. Doklad  prokazující předchozí vzdělání či splnění povinné školní docházky lze nahradit čestným prohlášením, pokud doklad nemá.

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2021

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2022

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 5.1.2022 a 6.1.2022

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo

Termín podání přihlášek 19. 5. 2022

2. kolo přijímacího řízení 27. 5. 2022

Kritéria přijímacího řízení