Loading...

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2021

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2022

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 5.1.2022 a 6.1.2022

Kritéria přijímacího řízení