Loading...

Výsledky přijímacího řízení

Odevzdání zápisových lístků 8. 2. 2021 od 8:00 do 15:00 hod. od 9. 2. 2021 vždy v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod. Zápisové lístky lze zaslat i poštou.

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2020

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2021

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 7.1.2021 a 8.1.2021

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022

Kód Název oboru Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník 34
69-41-L/01 Kosmetické služby 20
82-41-M/05 Grafický design 30
64-41-L/51 Podnikání – forma dálková 34
64-41-L/51 Podnikání – forma denní 34
69-51-H/01 Kadeřník 34
66-52-H/01 Aranžér 12
66-51-H/01 Prodavač 60
31-59-E/01 Šití oděvů 24
Celkem   282