Studenti 2. a 3. ročníku Grafického designu navštívili Ústí nad Labem, kde se zúčastnili různorodého galerijního programu.

Jejich první zastavení se uskutečnilo ve Veřejném sále Hraničář, který v dlouhodobé spolupráci s Německým muzeem hygieny, nyní prezentuje ve své galerii výstavu na téma Stud. Studenti absolvovali komentovanou prohlídku pod vedením studentů Katedry výtvarné kultury UJEP, dále pak i galerijní animaci věnující se tématu výstavy se zaměřením na dílo, které využívalo rozhlasových her. Bývalé kino Hraničář od 17. 11. do 19. 11. 2017 naplní to nejaktuálnější z české i zahraniční ilustrace a komiksu (od workshopů, přednášek, po výstavy) v podobě druhého ročníku Festival Ilustrace a komiksu. Jeho organizační tým nabídnul žákům workshopy na výrobu bločků a pohledů, které provázeli absolventi oboru Grafický design 2 z Fakulty umění a designu.

Dům umění Ústí nad Labem pak studentům nabídnul podrobnou komentovanou prohlídku výstavy Nechte to Zemi, která vznikla ve spolupráci s rakouskou galerií Rotor. Výstava z různých úhlů zkoumá nebezpečí využívání fosilních paliv a jiné environmentální hrozby, které již nyní negativně ovlivňují naše životy.  

Posledním zastavením pak byla komentovaná prohlídka výstavy Mezi světy v Galerii Emila Filly, jenž se ujal její samotný autor Robert Vlasák – umělec, vedoucí ateliéru Přírodní materiály. Ten se studentům pokusil přiblížit výstavu, která se věnuje technologickým tématům a jejich začlenění do galerijního provozu – například využívání 3D tiskáren, fyzikálních jevů jako je polární záře, apod.

Žáci tak měli možnost nahlédnout do nejaktuálnějšího galerijního provozu, osobně se setkat s grafickými designéry, umělci a nahlídnout do institucí, které se podílejí na kulturním dění v Ústí nad Labem.