Na závěr školního roku jsme se sešli naposledy na budově B, E. Dvořákové, kde jsme si zasoutěžili v netradičních disciplínách. Rozdělili jsme se do 8 družstev, nejvíce bodů získala třída GD 1. Potom jsme si snědli opečené buřtíky a nakonec jsme se odměnili sladkostmi.