Loading...

Sportovní kroužek

 • příspěvek na kroužek je 50,- Kč na celý školní rok
 • přihlásit se můžete v kabině č.18 u učitelů tělesné výchovy
 • začátek činnosti kroužků – od konce října

1. kalanetika

 • posilování vlastním tělem
 • vedoucí: Jana Műllerová
 • vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin v tělocvičně SŠ obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12

2. volejbal, florbal, sálová kopaná, badminton

 • vedoucí: Jana Műllerová

 • vždy v pondělí od 14:45 do 15:45 hodin ve Sportovní hale v Teplicích na Stínadlech

Kulturní kroužek

 • vedoucí: Ing. Jitka Černá, Jana Vorlíčková
 • den a čas konání dle akcí

 • místo konání v terénu – kulturní instituce regionu

 • přihlásit se můžete v kabině č.34 u Mgr. Marty Hudcové

 • začátek činnosti kroužků od října 2016

Internet

 • vedoucí: Ing. Michal Satrapa, Bc. Petr Zlatohlávek
 • každé úterý od 14:15 do 15:00 hodin v učebně č.17 a č.22
 • přihlásit se můžete v kabině č.20 u učitelů Ing. Michala Satrapy a Bc. Petra Zlatohlávka
 • začátek činnosti kroužků od září 2016