Školní aktivity2017-12-29T09:58:45+02:00
Loading...
2304, 2019

Prague Design Week 2019

23.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 15. 4. 2019 žáci 1. a 2. ročníku oboru Grafický design navštívili  akci s názvem Prague Design Week, kde měli možnost nahlédnout do tvorby současného designu, ať už grafického nebo užitého. Žáci si odnesli spoustu inspirace, nápadů a vizitek. Této akce se účastníme každý rok a i letos nás velice zaujala.  

1704, 2019

Soutěžní módní přehlídka Slet krásných čarodějnic

17.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 17.4.2019 se naši žáci oboru Šití oděvů zúčastnili soutěžní módní přehlídky v Hamru u Litvínova.Soutěžilo se ve 3.kategorií. V první kategorii s názvem Ze starého nové získala 2. místo Hanka Kovářová. V druhé kategorii s názvem Z pohádky do pohádky získali 2.místo Tereza Kadlecová s Jakubem Filipem Vorlíčkem. V poslední kategorii s názvem Textilní hračka  získala 3.místo Hanka Kovářová. Zpestřením soutěže byla prohlídka nově zařízené šicí dílny a ukázka průmyslového vyšívacího stroje,kterou nám ochotně umožnily odborné učitelky . Soutěž je dobrou motivací k utvoření kladnému vztahu k oboru.    

1704, 2019

Simgame

17.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dnešním dnem končí letošní projekt Simgame, kterého se účastní žáci třídy KO3. Pomocí hry simulují podnikání, učí se sestavovat výkazy a získávají přehled o finančních tocích v podnikání.  

1004, 2019

Setkání s hejtmanem

10.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Ředitel školy se zúčastnil Setkání s hejtmanem, které pořádá Deník. Diskuse se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Petr Šmíd, náměstek pro školství, mládež a sport, Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Martin Balej, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.a významní zástupci zaměstnavatelů Ústeckého kraje. záznam z online diskuse https://teplicky.denik.cz/…/on-line-studuj-tady-pracuj-tady… video settřih https://v.denik.cz/…/054/2019-04-03-setkani-hejtman-usti.mp4  

904, 2019

„Ukliďme Česko“

9.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Také naše škola se tuto sobotu dobrovolně zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko.“ Sobotní ráno nás při srazu před školou přivítalo s nádherně modrou oblohou, nadšení a dobrá nálada na sebe nenechala už dlouho čekat. Pan řidič nás bezpečně dopravil do místa určení a po nezbytném proškolení o bezpečnosti práce a milém přivítání a poděkování našeho pana ředitele, jsme společně vyrazili v pěti skupinách do nelehkého terénu. Posbírali jsme plastové lahve, sklo a další odpady, které jsme v pytlích připravili k odvozu. Na závěr akce bylo pořadatelem připraveno občerstvení a domů jsme odjížděli s pocitem dobře odvedené práce.   [...]

804, 2019

IKAP B – Techmania Science center Plzeň

8.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Žáci KA1. společně s žáky 7. třídy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše z Děčína navštívili v rámci projektu IKAP B Ústeckého kraje moderní Techmania science centrum Plzeň se spoustou originálních interaktivních exponátů ze světa vědy a techniky na celkem 10 000 m2 expoziční plochy. Stálá expozice mapuje industriální dědictví Plzně a jejího okolí a popisuje cestu napříč stopadesátiletou historií průmyslu plzeňského regionu, od Valdštejnových strojíren po současnost. Expozice je složena z audio a video záznamů, mnoha původních exponátů a k vidění jsou zde také unikáty světové techniky - první laminátová lokomotiva na světě (32 E, rok 1963), nejstarší dochovaná elektrická [...]

404, 2019

Prodavač 2019

4.Duben 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 4. 4. 2019 jsme se zúčastnili celostátní soutěže Prodavač 2019, která se konala v Ústí nad Labem. Této soutěže se zúčastnilo celkem 20středních škol z celé republiky a reprezentovalo celkem 69 žáků. Žáci prvního a druhého ročníku soutěžili v jednotlivých disciplínách jako například: odhad váhy zboží, rozpoznávání vzorků zboží, balení zboží v časovém limitu a paměťovém testu. V odpoledních hodinách poté následoval test odborných znalostí (obchodní počty, zbožíznalství, cizí jazyk…). Pro pedagogický dozor byl připraven odpolední doprovodný program (poznávání okolí). V pozdních odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků (viz. Výsledková listina).  

2903, 2019

Workshop penny

29.Březen 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Společnost Penny připravila workshop na přípravu k výběrovému řízení. Žáci poznali, jak je těžké mluvit bez přípravy na určité téma a jak je jedna minuta dlouhá. Dostavoval se stres, hledání vhodných slov i nedostatek nápadů. A to se komunikovalo před spolužáky a na ničem v podstatě nezáleželo. Byl to dobrý trénink pro situace, kdy je člověk nucen prezentovat sám sebe před cizími lidmi a na úspěšnosti prezentace závisí Vaše budoucnost. Lektorem akce byl Petr Houda, regionální HR manažer společnosti Penny Market s.r.o. 

2103, 2019

Job for me

21.Březen 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

I tento rok naše škola připravila projekt „Job for me“, který má za cíl připravit žáky na vstup do „Světa práce“.  Žáci si dopředu vypracovali potřebné dokumenty, které po nich budou na skutečném pracovním trhu požadovány a následně se účastní pohovoru a testu vědomostí podle zaměření a pozice, na kterou se hlásí.  

2103, 2019

Úřad práce – přednáška

21.Březen 2019|Ostatní akce, Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 21. 3. 2019 navštívila třída NP2. s pedagogickým dozorem Úřad práce Teplice, kde vyslechla interaktivní přednášku. Přednáška byla směřována na význam Úřadů práce, status studenta a výhody registrace nezaměstnaných. V průběhu se žáci dozvěděli (a zopakovali si) mnoho důležitých faktů o tvorbě životopisu, motivačního dopisu a o přístupu ke své osobě i k osobě personalisty při přijímacím řízení. Žáci byli aktivně zapojováni do problematiky zaměstnanosti v ČR a vhodně kladené dotazy je naváděli k tomu si lépe uvědomit svou pozici na trhu práce s přihlédnutím k možným rizikům, které se tam skrývají.  

X