Přijímací řízení2018-09-10T05:50:23+00:00
Loading...

Přijímací řízení

4.kolo přijímacího řízení

  • Vyhlášeno 4.kolo přijímacího řízení na obory ObchodníkKosmetické službyGrafický designPodnikání (dálková forma), Kadeřník, Prodavač

  • Termín podání přihlášek : 3.9.2018

  • Termín přijímacího řízení : 10.9.2018

4.kolo – více informací

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek – 1.3.2018 (neplatí pro obor Grafický design)

  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2017

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 8.1.2018 a 9.1.2018

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019

Kód Název oboru Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník 30
69-41-L/01 Kosmetické služby 20
82-41-M/05 Grafický design 30
64-41-L/51 Podnikání – forma dálková 30
64-41-L/51 Podnikání – forma denní 30
69-51-H/01 Kadeřník 30
66-51-H/01 Prodavač 60
31-59-E/01 Šití oděvů 24
Celkem   254
X