Přijímací řízení

/Přijímací řízení
Přijímací řízení 2017-06-28T07:12:17+00:00

Přijímací řízení

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek – 1.3.2017 (neplatí pro obor Grafický design)

  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2016

4.kolo přijímacího řízení

 

Vyhlášeno 4.kolo přijímacího řízení na obory Obchodník, Kosmetické služby, Prodavač.

Více informací

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018

Kód Název oboru Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník 30
69-41-L/01 Kosmetické služby 20
82-41-M/05 Grafický design 30
64-41-L/51 Podnikání – forma dálková 30
64-41-L/51 Podnikání – forma denní 30
69-51-H/01 Kadeřník 52
66-52-H/01 Aranžér 20
66-51-H/01 Prodavač 60
31-59-E/01 Šití oděvů 24
Celkem   296
X