Přijímací řízení2018-11-23T09:15:37+00:00
Loading...

Přijímací řízení

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2018

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2019

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 8.1.2019 a 9.1.2019

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Kód Název oboru Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník 30
69-41-L/01 Kosmetické služby 20
82-41-M/05 Grafický design 30
64-41-L/51 Podnikání – forma dálková 30
64-41-L/51 Podnikání – forma denní 30
69-51-H/01 Kadeřník 30
66-52-H/01 Aranžér 10
66-51-H/01 Prodavač 60
31-59-E/01 Šití oděvů 24
Celkem   264
X