Loading...

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, př. org.

Titul Jméno Funkce
Telefon
Email
Ing. Mgr. PEŠEK Zdeněk MBA. ředitel školy    
reditel@ststeplice.cz
Mgr. BABŮRKOVÁ Hana  zástupce ředitele pro teoretické vyučování
+420 774 850 543
ststeplice.baburkova@seznam.cz
Ing. BELKOVÁ Dana zástupce ředitele pro praktické vyučování
+420 774 850 544
ststeplice.belkova@seznam.cz
Ing. SATRAPA Michal zástupce ředitele pro styk s veřejností
+420 602 702 903
satrapa@ststeplice.cz
  ŠTYCHOVÁ Anna sekretariát ředitele
+420 775 880 363
ststeplice.sekretariat@seznam.cz
  POKORNÁ Jana sekretariát zástupců ředitele  
+420 774 850 395
pokorna.jana@ststeplice.cz
  ŠTEFANOVÁ Eva ekonom
+420 774 850 526
ststeplice.uctarna@seznam.cz
Ing. PATRIK Roman mzdový účetní
+420 774 850 526
ststeplice.mzdovauctarna@seznam.cz
  ZIMOVÁ Miluše účetní
+420 770 125 613  
 
zimova@ststeplice.cz

Pracoviště odborného výcviku

Pracoviště
Telefon
prodavači
+420 774 850 416
kosmetika
+420 774 850 487
kadeřnice
+420 774 850 572
konfekce
+420 770 636 454

Pedagogičtí pracovníci

Titul Jméno Funkce
Telefon
Email
Mgr. ANUFRIJENKO Veronika učitelka    
anufrijenko@ststeplice.cz
  BARTŮŇKOVÁ Daniela učitelka, učitelka odborného výcviku    
bartunkova@ststeplice.cz
  BEDNÁŘOVÁ Jitka učitelka    
bednarova@ststeplice.cz
MgA. BENDÁKOVÁ Aneta učitelka    
bendakova@ststeplice.cz
Mgr. BRABCOVÁ Zuzana učitelka    
brabcova@ststeplice.cz
Ing. CINGROŠOVÁ Jiřina učitelka    
cingrosova@ststeplice.cz
PaedDr. FRANTLOVÁ Věra učitelka    
frantlova@ststeplice.cz
  FORMÁNKOVÁ Petra učitelka, učitelka odborného výcviku    
formankova@ststeplice.cz
PaedDr. GÜHLOVÁ Marta učitelka
+420 774 067 906
guhlova@ststeplice.cz
  HÁDKOVÁ Nela učitelka    
hadkova@ststeplice.cz
Mgr. HÁJKOVÁ Ivana učitelka, učitelka odborného výcviku    
hajkova@ststeplice.cz
Ing. HLINKOVÁ Monika učitelka    
hlinkova@ststeplice.cz
  HORÁKOVÁ Alena učitelka odborného výcviku    
horakova@ststeplice.cz
Mgr. HUDEROVÁ Eva učitelka    
huderova@ststeplice.cz
Mgr. HUSÁKOVÁ Veronika učitelka    
husakova@ststeplice.cz
  JANDOVÁ Dagmar učitelka odborného výcviku    
jandova@ststeplice.cz
  KAVANOVÁ Barbora učitelka, učitelka odborného výcviku    
kavanova@ststeplice.cz
  KOPECKÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku    
kopecka@ststeplice.cz
  KOVÁŘOVÁ Marie učitelka odborného výcviku    
kovarova@ststeplice.cz
  MELZEROVÁ Eva učitelka odborného výcviku    
melzerova@ststeplice.cz
  MOŠNOOVÁ Marie učitelka odborného výcviku    
mosnova@ststeplice.cz
  MÜLLEROVÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku    
mullerova@ststeplice.cz
Ing. MUSILOVÁ Zdeňka učitelka    
musilova@ststeplice.cz
Mgr. MRÁZ Jíří učitel    
mraz@ststeplice.cz
Mgr. PECKO Štefan učitel    
pecko@ststeplice.cz
Mgr. PECHAR Vlastimil učitel    
pechar@ststeplice.cz
Mgr. PELČÁKOVÁ Diana učitelka    
pelcakova@ststeplice.cz
Bc. PEŠKOVÁ Terezaa učitelka    
peskova@ststeplice.cz
Bc. POULOVÁ Klára učitelka    
poulova@ststeplice.cz
Bc. PROCHÁZKOVÁ Adéla učitelka    
prochazkova@ststeplice.cz
Bc. RŮŽIČKOVÁ Lucie učitelka    
ruzickova@ststeplice.cz
Ing. SATRAPA Michal učitel    
satrapa@ststeplice.cz
MgA. SATRAPOVÁ Anna učitelka    
satrapova@ststeplice.cz
Mgr. SMETANOVÁ Klára učitelka    
smetanova@ststeplice.cz
  STŘÍBRSKÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku    
stribrska@ststeplice.cz
  SUŠICKÁ Hana učitelka    
susicka@ststeplice.cz
Mgr. ŠEDIVÁ Zuzana učitelka    
sediva@ststeplice.cz
  ŠEVČÍKOVÁ Vendula učitelka odborného výcviku    
sevcikova@ststeplice.cz
Mgr. ŠIMKO Petr učitel    
simko@ststeplice.cz
  VORLÍČKOVÁ Jana učitelka    
vorlickova@ststeplice.cz
  ZAJÍČKOVÁ Kateřina učitelka, učitelka odborného výcviku    
zajickova@ststeplice.cz
Ing. ZAMRZLOVÁ Veronika učitelka    
zamrzlova@ststeplice.cz