Kontakty2018-03-08T09:16:45+00:00
Loading...

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, př. org.

Titul Jméno Funkce
Telefon
Email
Ing. Mgr. PEŠEK Zdeněk MBA. ředitel školy    
reditel@ststeplice.cz
Mgr. BABŮRKOVÁ Hana  zástupce ředitele pro teoretické vyučování
+420 774 850 543
ststeplice.baburkova@seznam.cz
Ing. BELKOVÁ Dana zástupce ředitele pro praktické vyučování
+420 774 850 544
ststeplice.belkova@seznam.cz
  ŠTYCHOVÁ Anna sekretariát ředitele
+420 775 880 363
ststeplice.sekretariat@seznam.cz
  POKORNÁ Jana sekretariát zástupců ředitele  
+420 774 850 395
pokorna.jana@ststeplice.cz
  PEŠKOVÁ Ivana administrativní a spisový pracovník
+420 774 850 391    
  ŠTEFANOVÁ Eva ekonom
+420 774 850 526
ststeplice.uctarna@seznam.cz
Ing. PATRIK Roman mzdový účetní
+420 774 850 526
ststeplice.mzdovauctarna@seznam.cz
  ZIMOVÁ Miluše účetní
+420 770 125 613  
 
zimova@ststeplice.cz

Pracoviště odborného výcviku

Pracoviště
Telefon
prodavači
774 850 416
kosmetika
774 850 487
kadeřnice
774 850 572
konfekce
774 850 579

Pedagogičtí pracovníci

Titul Jméno Funkce
Telefon
Email
  BARTŮŇKOVÁ Daniela učitelka, učitelka odborného výcviku    
bartunkova@ststeplice.cz
Mgr. BAŠEK Jan učitel    
basek@ststeplice.cz
  BEDNÁŘOVÁ Jitka učitelka    
bednarova@ststeplice.cz
MgA. BENDÁKOVÁ Aneta učitelka    
bendakova@ststeplice.cz
Mgr. BRABCOVÁ Zuzana učitelka    
brabcova@ststeplice.cz
Ing. CINGROŠOVÁ Jiřina učitelka    
cingrosova@ststeplice.cz
  FORMÁNKOVÁ Petra učitelka, učitelka odborného výcviku    
formankova@ststeplice.cz
PaeDr. GÜHLOVÁ Marta učitelka
+420 774 067 906
guhlova@ststeplice.cz
Mgr. HÁJKOVÁ Ivana učitelka, učitelka odborného výcviku    
hajkova@ststeplice.cz
Ing. HLINKOVÁ Monika učitelka    
hlinkova@ststeplice.cz
  HORÁKOVÁ Alena učitelka odborného výcviku    
horakova@ststeplice.cz
Mgr. HUDCOVÁ Marta učitelka    
hudcova@ststeplice.cz
Mgr. HUDEROVÁ Eva učitelka    
huderova@ststeplice.cz
  JANDOVÁ Dagmar učitelka odborného výcviku    
jandova@ststeplice.cz
  KAVANOVÁ Barbora učitelka, učitelka odborného výcviku    
kavanova@ststeplice.cz
  KOPECKÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku    
kopecka@ststeplice.cz
  KOVÁŘOVÁ Marie učitelka odborného výcviku    
kovarova@ststeplice.cz
  KUČEROVÁ Věra učitelka odborného výcviku    
kucerova@ststeplice.cz
Mgr. LINHARTOVÁ Markéta učitelka    
linhartova@ststeplice.cz
  MELZEROVÁ Eva učitelka odborného výcviku    
melzerova@ststeplice.cz
  MOŠNOOVÁ Marie učitelka odborného výcviku    
mosnova@ststeplice.cz
  MÜLLEROVÁ Jana učitelka    
mullerova@ststeplice.cz
Ing. MUSILOVÁ Zdeňka učitelka    
musilova@ststeplice.cz
Mgr. PECKO Štefan učitel    
pecko@ststeplice.cz
Mgr. PECHAR Vlastimil učitel    
pechar@ststeplice.cz
Mgr. PELČÁKOVÁ Diana učitelka    
pelcakova@ststeplice.cz
Bc. PEŠKOVÁ Terezaa učitelka    
peskova@ststeplice.cz
Mgr. PIKALOVÁ Jana učitelka    
pikalova.j@ststeplice.cz
Bc. RŮŽIČKOVÁ Lucie učitelka    
ruzickova@ststeplice.cz
Ing. SATRAPA Michal učitel    
satrapa@ststeplice.cz
MgA. SATRAPOVÁ Anna učitelka    
satrapova@ststeplice.cz
Bc. SIGMUNDOVÁ Veronika učitelka    
sigmundova@ststeplice.cz
Mgr. SMETANOVÁ Klára učitelka    
smetanova@ststeplice.cz
  SOROKINA Evgeniya učitelka    
sorokina@ststeplice.cz
  STŘÍBRSKÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku    
stribrska@ststeplice.cz
  SUŠICKÁ Hana učitelka    
susicka@ststeplice.cz
Mgr. ŠEBOROVÁ Riana učitelka
+420 774 068 069
seborova@ststeplice.cz
Mgr. ŠEDIVÁ Zuzana učitelka    
sediva@ststeplice.cz
  ŠEVČÍKOVÁ Vendula učitelka odborného výcviku    
sevcikova@ststeplice.cz
Mgr. ŠIMKO Petr učitel    
simko@ststeplice.cz
  VORLÍČKOVÁ Jana učitelka    
vorlickova@ststeplice.cz
  ZAJÍČKOVÁ Kateřina učitelka, učitelka odborného výcviku    
zajickova@ststeplice.cz
Bc. ZLATOHLÁVEK Petr učitel    
zlatohlavek@ststeplice.cz

Ředitel školy

Ing. Mgr. Pešek Zdeněk MBA
ředitel školy
reditel@ststeplice.cz

Sekretariát

Štychová Anna
sekretářka (budova – Alejní 12, Teplice)
+420 774 850 395
 ststeplice.sekretariat@seznam.cz
Pešková Ivana
administrativní a spisový pracovník
 +420 774 850 391
 
Pokorná Jana
sekretářka
+420 
 pokorna.jana@ststeplice.cz

Zástupci ředitele

Mgr. Babůrková Hana
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
 +420 774 850 543
 ststeplice.baburkova@seznam.cz
Ing. Belková Dana
zástupce ředitele pro praktické vyučování
 +420 774 850 544
ststeplice.belkova@seznam.cz

Ekonomický úsek

Štefanová Eva
ekonom
 +420 774 850 526
ststeplice.uctarna@seznam.cz
Ing. Patrik Roman
mzdový účetní
 +420 774 850 526
ststeplice.mzdovauctarna@seznam.cz
Zimová Miluše
účetní
 +420 770 125 613
zimova@ststeplice.cz

Pracoviště odborného výcviku

Prodavači
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 416
Kosmetika
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 487
Kadeřnice
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 572
Konfekce
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 579

Pedagogičtí pracovníci

B

Bartůňková Daniela
učitelka, učitelka odborného výcviku
bartunkova@ststeplice.cz
Mgr. Bašek Jan
učitel
basek@ststeplice.cz
Bednářová Jitka
učitelka
bednarova@ststeplice.cz
MgA. Bendáková Aneta
učitelka
bendakova@ststeplice.cz

C-Č

Ing. Cingrošová Jiřina
učitelka
cingrosova@ststeplice.cz

D

F

Formánková Petra
učitelka odborného výcviku
formankova@ststeplice.cz

G

PaedDr. Gühlová Marta
učitelka
guhlova@ststeplice.cz
+420 774 067 906

H

Bc. Hájková Ivana
učitelka, učitelka odborného výcviku
hajkova@ststeplice.cz
Ing. Hlinková Monika
učitelka
hlinkova@ststeplice.cz
Horáková Alena
učitelka odborného výcviku
horakova@ststeplice.cz
Mgr. Hudcová Marta
učitelka
hudcova@ststeplice.cz
Mgr. Huderová Eva
učitelka
huderova@ststeplice.cz

J

Jandová Dagmar
učitelka odborného výcviku
jandova@ststeplice.cz

K

Kavanová Barbora
učitelka, učitelka odborného výcviku
kavanova@ststeplice.cz
Kopecká Jana
učitelka, učitelka odborného výcviku
kopecka@ststeplice.cz
Kovářová Marie
učitelka odborného výcviku
kovarova@ststeplice.cz
Kučerová Věra
učitelka odborného výcviku
kucerova@ststeplice.cz

L

Mgr. Linhartová Markéta
učitelka
linhartova@ststeplice.cz

M

Melzerová Eva
učitelka odborného výcviku
melzerova@ststeplice.cz
Mošnová Marie
učitelka odborného výcviku
mosnova@ststeplice.cz
Müllerová Jana
učitelka
mullerova@ststeplice.cz
Ing. Musilová Zdeňka
učitelka
musilova@ststeplice.cz

P

Mgr. Pecko Štefan
učitel
pecko@ststeplice.cz
Mgr. Pechar Vlastimil
učitel
pechar@ststeplice.cz
Mgr. Pelčáková Diana
učitelka
pelcakova@ststeplice.cz
Bc. Pešková Tereza
učitelka
peskova@ststeplice.cz
Mgr. Pikalová Jana
učitelka
pikalova.j@ststeplice.cz
Ing. Pokorná Jana
učitelka
pokorna@ststeplice.cz

R

Bc. Růžičková Lucie
učitel
ruzickova@ststeplice.cz

S

Ing. Satrapa Michal
učitel
satrapa@ststeplice.cz
MgA. Satrapová Anna
učitelka
satrapova@ststeplice.cz
Bc. Sigmundová Veronika
učitelka
sigmundova@ststeplice.cz
Bc. Smetanová Klára
učitelka
smetanova@ststeplice.cz
Sorokina Evgeniya
učitelka
sorokina@ststeplice.cz
Stříbrská Jana
učitelka, učitelka odborného výcviku
stribrska@ststeplice.cz
Sušická Hana
učitelka
susicka@ststeplice.cz

Š

Mgr. Šeborová Riana
učitelka
seborova@ststeplice.cz
+420 774 068 069
Mgr. Šedivá Zuzana
učitelka
sediva@ststeplice.cz
Ševčíková Vendula
učitelka odborného výcviku
sevcikova@ststeplice.cz
Mgr. Šimko Petr
učitel
simko@ststeplice.cz

V

Vorlíčková Jana
učitelka
vorlickova@ststeplice.cz

Z

Zajíčková Kateřina
učitelka, učitelka odborného výcviku
zajickova@ststeplice.cz
Bc. Zlatohlávek Petr
učitel
zlatohlavek@ststeplice.cz
X