Kontakty

Kontakty 2017-09-15T21:29:10+00:00

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, př. org.

Titul Jméno Funkce
Telefon
Email
Ing. Mgr. PEŠEK Zdeněk MBA. ředitel školy    
reditel@ststeplice.cz
Mgr. BABŮRKOVÁ Hana  zástupce ředitele pro teoretické vyučování
+420 774 850 543
ststeplice.baburkova@seznam.cz
Ing. BELKOVÁ Dana zástupce ředitele pro praktické vyučování
+420 774 850 544
ststeplice.belkova@seznam.cz
  ŠTYCHOVÁ Anna sekretariát (budova – Alejní 12, Teplice)
+420 774 850 395
ststeplice.sekretariat@seznam.cz
  PEŠKOVÁ Ivana sekretariát (budova – E.Dvořákové 14, Teplice)
+420 774 850 391    
  POKORNÁ Jana zástupce ředitele pro projektovou činnost a volnočasové aktivity    
pokorna.jana@ststeplice.cz
  ŠTEFANOVÁ Eva ekonomický úsek
+420 774 850 526
ststeplice.uctarna@seznam.cz
Ing. PATRIK Roman mzdový účetní
+420 774 850 526
ststeplice.mzdovauctarna@seznam.cz
  ZIMOVÁ Miluše účetní
+420 770 125 613  
 
zimova@ststeplice.cz

Pracoviště odborného výcviku

Pracoviště
tel. číslo
prodavači
774 850 416
kosmetika
774 850 487
kadeřnice
774 850 572
konfekce
774 850 579

Pedagogičtí pracovníci

Titul Jméno Funkce
Email
  BARTŮŇKOVÁ Daniela učitelka, učitelka odborného výcviku
bartunkova@ststeplice.cz
Mgr. BAŠEK Jan učitel
basek@ststeplice.cz
  BEDNÁŘOVÁ Jitka učitelka
bednarova@ststeplice.cz
MgA. BENDÁKOVÁ Aneta učitelka
bendakova@ststeplice.cz
Ing. CINGROŠOVÁ Jiřina učitelka
cingrosova@ststeplice.cz
  FORMÁNKOVÁ Petra učitelka, učitelka odborného výcviku
formankova@ststeplice.cz
PaeDr. GÜHLOVÁ Marta učitelka
guhlova@ststeplice.cz
Bc. HÁJKOVÁ Ivana učitelka, učitelka odborného výcviku
hajkova@ststeplice.cz
Ing. HLINKOVÁ Monika učitelka
hlinkova@ststeplice.cz
  HORÁKOVÁ Alena učitelka odborného výcviku
horakova@ststeplice.cz
Mgr. HUDCOVÁ Marta učitelka
hudcova@ststeplice.cz
Mgr. HUDEROVÁ Eva učitelka
huderova@ststeplice.cz
  JANDOVÁ Dagmar učitelka odborného výcviku
jandova@ststeplice.cz
  KAVANOVÁ Barbora učitelka, učitelka odborného výcviku
kavanova@ststeplice.cz
  KOPECKÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku
kopecka@ststeplice.cz
  KOVÁŘOVÁ Marie učitelka odborného výcviku
kovarova@ststeplice.cz
  KUČEROVÁ Věra učitelka odborného výcviku
kucerova@ststeplice.cz
Mgr. LINHARTOVÁ Markéta učitelka
linhartova@ststeplice.cz
  MÁCHA Jiří učitel
macha@ststeplice.cz
  MELZEROVÁ Eva učitelka odborného výcviku
melzerova@ststeplice.cz
  MOŠNOOVÁ Marie učitelka odborného výcviku
mosnova@ststeplice.cz
  MÜLLEROVÁ Jana učitelka
mullerova@ststeplice.cz
Ing. MUSILOVÁ Zdeňka učitelka
musilova@ststeplice.cz
Mgr. PECKO Štefan učitel
pecko@ststeplice.cz
Mgr. PECHAR Vlastimil učitel
pechar@ststeplice.cz
Mgr. PELČÁKOVÁ Diana učitelka
pelcakova@ststeplice.cz
Mgr. PIKALOVÁ Jana učitelka
pikalova.j@ststeplice.cz
Ing. POKORNÁ Jana učitelka
pokorna@ststeplice.cz
Bc. RŮŽIČKOVÁ Lucie učitelka
ruzickova@ststeplice.cz
Ing. SATRAPA Michal učitel
satrapa@ststeplice.cz
MgA. SATRAPOVÁ Anna učitelka
satrapova@ststeplice.cz
Bc. SIGMUNDOVÁ Veronika učitelka
sigmundova@ststeplice.cz
Mgr. SMETANOVÁ Klára učitelka
smetanova@ststeplice.cz
  SOROKINA Evgeniya učitelka
sorokina@ststeplice.cz
  STŘÍBRSKÁ Jana učitelka, učitelka odborného výcviku
stribrska@ststeplice.cz
  SUŠICKÁ Hana učitelka
susicka@ststeplice.cz
Mgr. ŠEBOROVÁ Riana učitelka
seborova@ststeplice.cz
Mgr. ŠEDIVÁ Zuzana učitelka
sediva@ststeplice.cz
  ŠEVČÍKOVÁ Vendula učitelka odborného výcviku
sevcikova@ststeplice.cz
Mgr. ŠIMKO Petr učitel
simko@ststeplice.cz
  VORLÍČKOVÁ Jana učitelka
vorlickova@ststeplice.cz
  ZAJÍČKOVÁ Kateřina učitelka, učitelka odborného výcviku
zajickova@ststeplice.cz
Bc. ZLATOHLÁVEK Petr učitel
zlatohlavek@ststeplice.cz

Ředitel školy

Ing. Mgr. Pešek Zdeněk MBA
ředitel školy
reditel@ststeplice.cz

Sekretariát

Štychová Anna
sekretariát (budova – Alejní 12, Teplice)
+420 774 850 395
 ststeplice.sekretariat@seznam.cz
Pešková Ivana
sekretariát (budova – E.Dvořákové 14, Teplice)
 +420 774 850 391
 
Pokorná Jana
sekretariát (budova – Alejní 12, Teplice)
+420 
 pokorna.jana@ststeplice.cz

Zástupci ředitele

Mgr. Babůrková Hana
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
 +420 774 850 543
 ststeplice.baburkova@seznam.cz
Ing. Belková Dana
zástupce ředitele pro praktické vyučování
 +420 774 850 544
ststeplice.belkova@seznam.cz

Ekonomický úsek

Štefanová Eva
ekonomický úsek
 +420 774 850 526
ststeplice.uctarna@seznam.cz
Ing. Patrik Roman
mzdový účetní
 +420 774 850 526
ststeplice.mzdovauctarna@seznam.cz
Zimová Miluše
účetní
 +420 770 125 613
zimova@ststeplice.cz

Pracoviště odborného výcviku

Prodavači
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 416
Kosmetika
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 487
Kadeřnice
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 572
Konfekce
pracoviště odb. výcviku
+420 774 850 579

Pedagogičtí pracovníci

B

Bartůňková Daniela
učitelka, učitelka odborného výcviku
bartunkova@ststeplice.cz
Mgr. Bašek Jan
učitel
basek@ststeplice.cz
Bednářová Jitka
učitelka
bednarova@ststeplice.cz
MgA. Bendáková Aneta
učitelka
bendakova@ststeplice.cz

C-Č

Ing. Cingrošová Jiřina
učitelka
cingrosova@ststeplice.cz

D

F

Formánková Petra
učitelka odborného výcviku
formankova@ststeplice.cz

G

PaedDr. Gühlová Marta
učitelka
guhlova@ststeplice.cz

H

Bc. Hájková Ivana
učitelka, učitelka odborného výcviku
hajkova@ststeplice.cz
Ing. Hlinková Monika
učitelka
hlinkova@ststeplice.cz
Horáková Alena
učitelka odborného výcviku
horakova@ststeplice.cz
Mgr. Hudcová Marta
učitelka
hudcova@ststeplice.cz
Mgr. Huderová Eva
učitelka
huderova@ststeplice.cz

J

Jandová Dagmar
učitelka odborného výcviku
jandova@ststeplice.cz

K

Kavanová Barbora
učitelka, učitelka odborného výcviku
kavanova@ststeplice.cz
Kopecká Jana
učitelka, učitelka odborného výcviku
kopecka@ststeplice.cz
Kovářová Marie
učitelka odborného výcviku
kovarova@ststeplice.cz
Kučerová Věra
učitelka odborného výcviku
kucerova@ststeplice.cz

L

Mgr. Linhartová Markéta
učitelka
linhartova@ststeplice.cz

M

Mácha Jiří
učitel
macha@ststeplice.cz
Melzerová Eva
učitelka odborného výcviku
melzerova@ststeplice.cz
Mošnová Marie
učitelka odborného výcviku
mosnova@ststeplice.cz
Müllerová Jana
učitelka
mullerova@ststeplice.cz
Ing. Musilová Zdeňka
učitelka
musilova@ststeplice.cz

P

Mgr. Pecko Štefan
učitel
pecko@ststeplice.cz
Mgr. Pechar Vlastimil
učitel
pechar@ststeplice.cz
Mgr. Pelčáková Diana
učitelka
pelcakova@ststeplice.cz
Mgr. Pikalová Jana
učitelka
pikalova.j@ststeplice.cz
Ing. Pokorná Jana
učitelka
pokorna@ststeplice.cz

R

Bc. Růžičková Lucie
učitel
ruzickova@ststeplice.cz

S

Ing. Satrapa Michal
učitel
satrapa@ststeplice.cz
MgA. Satrapová Anna
učitelka
satrapova@ststeplice.cz
Bc. Sigmundová Veronika
učitelka
sigmundova@ststeplice.cz
Bc. Smetanová Klára
učitelka
smetanova@ststeplice.cz
Sorokina Evgeniya
učitelka
sorokina@ststeplice.cz
Stříbrská Jana
učitelka, učitelka odborného výcviku
stribrska@ststeplice.cz
Sušická Hana
učitelka
susicka@ststeplice.cz

Š

Mgr. Šeborová Riana
učitelka
seborova@ststeplice.cz
Mgr. Šedivá Zuzana
učitelka
sediva@ststeplice.cz
Ševčíková Vendula
učitelka odborného výcviku
sevcikova@ststeplice.cz
Mgr. Šimko Petr
učitel
simko@ststeplice.cz

V

Vorlíčková Jana
učitelka
vorlickova@ststeplice.cz

Z

Zajíčková Kateřina
učitelka, učitelka odborného výcviku
zajickova@ststeplice.cz
Bc. Zlatohlávek Petr
učitel
zlatohlavek@ststeplice.cz
X